Informacja dotycząca aktualizacji Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym:

- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku białoruskim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku hebrajskim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku kaszubskim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku litewskim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku łemkowskim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku niemieckim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku słowackim od roku szkolnego 2011/2012
- Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku ukraińskim od roku szkolnego 2011/2012

Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących


Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim


Aneksy do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów niewidomych

- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka polskiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – czarnodruk + rysunki
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z matematyki – czarnodruk + rysunki
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z przedmiotów przyrodniczych – czarnodruk + rysunki
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka angielskiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka francuskiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka hiszpańskiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka niemieckiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka rosyjskiego – czarnodruk
- Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka włoskiego – czarnodruk
- Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille
- Informator G6 WinBraille i skompilowana tablica znaków

Ostatnia Aktualizacja 01.09.2015|61.452 Odsłon Wersja do Wydruku