1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (dotyczy uczniów III klas liceów)

Część ogólna informatora

Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Filozofia + czarnodruk

Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki

Geografia + czarnodruk + rysunki

Historia + czarnodruk

Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk

Historia sztuki

Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki

Język angielski + czarnodruk

Język białoruski (jako język mniejszości narodowej)

Język francuski + czarnodruk

Język hiszpański + czarnodruk

Język kaszubski (jako język regionalny)

Język litewski (jako język mniejszości narodowej)

Język łaciński i kultura antyczna + czarnodruk

Język łemkowski (jako język mniejszości etnicznej)

Język niemiecki (jako język mniejszości narodowej)

Język niemiecki (jako język obcy nowożytny)

Język polski + czarnodruk

Język rosyjski + czarnodruk

Język ukraiński (jako język mniejszości narodowej)

Język włoski + czarnodruk

Matematyka + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki

Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk

Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille

Informator A6 WinBraille i skompilowana tablica znaków


2. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2013/2014 (dotyczy uczniów techników i absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych)

- z języka włoskiego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych


Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2011/2012

- z języka obcego nowożytnego

- z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych


Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z języka hiszpańskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych

Aneksy do informatorów przedmiotowych o egzaminie maturalnym od 2010 roku

Egzamin maturalny od 2010 roku - aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym od 2008 i 2009 roku

Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy)

Nowy przykładowy arkusz


Nowe Informatory o egzaminie maturalnym od 2009 roku z przedmiotów:

informatyka + dane i wyniki
język łaciński i kultura antyczna
filozofia


Zaktualizowane informatory o egzaminie maturalnym od 2008 r.

 -  z języka polskiego,
 -  z języka angielskiego,
 -  z języka francuskiego,
 -  z języka niemieckiego
 -  z języka rosyjskiego,
 -  z języka hiszpańskiego,
 -  z jezyka włoskiego,
 -  z języka białoruskiego,
 -  z języka litewskiego,
 -  z języka ukraińskiego,
 -  z języka kaszubskiego,
 -  z języka łacińskiego i kultury antycznej,
 -  z biologii,
 -  z chemii,
 -  z fizyki i astronomii,
 -  z geografii,
 -  z historii,
 -  z historii muzyki,
 -  z historii sztuki,
 -  z matematyki + zestaw wybranych wzorów matematycznych,
 -  z wiedzy o społeczeństwie,
 -  z wiedzy o tańcu,
 -  z informatyki +  pliki do arkusza II 
 -  z języka francuskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych 
 -  z języka hiszpańskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych
 


 

Ostatnia Aktualizacja 29.05.2015|193.775 Odsłon Wersja do Wydruku