W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu otrzymuje się duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które były przez nią wydane, w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału.

W celu uzyskania duplikatu dokumentów:

- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu "nowej matury"
- odpisu świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu "nowej matury"
- aneksu do świadectwa dojrzałości
- odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości
- zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej                  posiadającego świadectwo dojrzałości „starej matury”
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych
- świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych
- świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
- dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
- decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów OKE we Wrocławiu

należy:

1. dokonać wpłaty 26 złotych na podane poniżej konto bankowe OKE we Wrocławiu, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.

NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

2. zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Pobierz wniosek Dokument PDF 

Pobierz wniosek zwrotu opłaty Dokument PDF

Ostatnia Aktualizacja 23.06.2016|67.653 Odsłon Wersja do Wydruku