Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Arkusze - Próbny sprawdzian - 2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

 Arkusze - Próbny egzamin maturalny - 2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Próbny sprawdzian i egzamin maturalny

Komunikat dla nauczycieli i egzaminatorów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów dotyczący zgłoszenia do pracy w zespołach egzaminatorów w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

E-ocenianie

Komunikat dla egzaminatorów, którzy są przeszkoleni w e-ocenianiu prac z matematyki w gimnazjum

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2015 roku - aktualizacja

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 02 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji styczeń - luty 2015 roku.