Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

List dyrektora Cantralnej Komisji Egzaminacyjnej do szóstoklasistów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach: praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Weryfikacja list zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na zastępców dyrektorów Szkół Europejskich

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.