Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zgłoszenia uczniów/słuchaczy szkół w zakresie kwalifikacji, w których egzamin został zaplanowany w szkole/placówce w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2014 w województwie dolnośląskim i opolskim

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat w sprawie uszczegółowienia harmonogramu egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie sierpień – październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji maj - lipiec 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Wykaz miejsc i terminów zdawania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.