Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/pracodawców/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji maj-lipiec 2016 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2016 r.
Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania. Sesja 3 - maj - lipiec 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów technikum.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze - egzamin gimnazjalny 2016

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Miejsca i terminy zdawania.