Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Oświadczenie w sprawie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego w serwisie maturzysty

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji maj - lipiec 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających – sesja sierpień-październik 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki sprawdzianu w 2015 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca  przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.