Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2016 w województwie dolnośląskim i opolskim.

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zaświadczenia - sesja sierpień-październik 2016.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

   

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie powtórzonego egzaminu maturalnego z informatyki.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu w 2016 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia br.