Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

E-ocenianie

Komunikat dla egzaminatorów, którzy są przeszkoleni w e-ocenianiu prac z matematyki w gimnazjum

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2015 roku - aktualizacja

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 02 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji styczeń - luty 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, w styczniu 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji sierpień - październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konferencja dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych na konferencję "Matura - 2015" organizowaną 26 listopada w sali konferencyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o próbnym egzaminie maturalnym – 15 – 19 grudnia 2014 r.