Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych, placówek kształcenia praktycznego i organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Harmonogram szkoleń dotyczących organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego – marzec 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Zaktualizowany komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania  na egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej – luty 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat w sprawie terminu przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu - lutym 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję maj - lipiec 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r.