Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) - 29 sierpnia (piątek) w godz. 08:00 - 15:00.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki sprawdzianu 2014

    

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Konferencje  dla dyrektorów  ponadgimnazjalnych szkół  zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  szkolenie dotyczące organizacji nowego egzaminu w zawodzie w sesji sierpień - październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.