Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji sierpień-październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Nowe deklaracje maturalne i procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin zawodowy.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikaty Dyrektora CKE o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2014/2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) - 29 sierpnia (piątek) w godz. 08:00 - 15:00.