Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin zawodowy.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikaty Dyrektora CKE o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2014/2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) - 29 sierpnia (piątek) w godz. 08:00 - 15:00.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki sprawdzianu 2014

    

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Konferencje  dla dyrektorów  ponadgimnazjalnych szkół  zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  szkolenie dotyczące organizacji nowego egzaminu w zawodzie w sesji sierpień - październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2014 r.