Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie uszczegółowienia harmonogramu egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodziep rzeprowadzanego w terminie styczeń – luty 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2015 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o egzaminie maturalnym od 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Konferencje dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języków obcych pt.:

Nowa formuła sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 w sesji poprawkowej (sierpniowej) i po uwzględnieniu tej sesji.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla nauczycieli - nowa formuła egzaminu maturalnego 2015.