Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o egzaminie maturalnym od 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Konferencje dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języków obcych pt.:

Nowa formuła sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 w sesji poprawkowej (sierpniowej) i po uwzględnieniu tej sesji.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla nauczycieli - nowa formuła egzaminu maturalnego 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji sierpień-październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.