Egzamin gimnazjalny

Gimnazjalne arkusze diagnostyczne 2012 r.

 


Część humanistyczna

Język polski

GH-P1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-PL1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

 


Historia-WOS

GH-H1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H4-125 – arkusz

GH-H5-125 – arkusz

GH-H6-125 – arkusz

GH-H7-125 – arkusz

GH-H8-125 – arkusz+odpowiedzi

GH-HL1-125 – arkusz

 


Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

GM-M1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-ML1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

 


Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P4-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P5-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P6-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P7-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P8-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-PL1-125 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

 


Część językowa

Język angielski

Język angielski - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język angielski - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język angielski - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język angielski - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja

 


Język francuski

Język francuski - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język francuski - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język francuski - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język francuski - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja

 


Język hiszpański

Język hiszpański - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język hiszpański - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język hiszpański - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja

 


Język niemiecki

Język niemiecki - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język niemiecki - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język niemiecki - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja

 


Język rosyjski

Język rosyjski - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język rosyjski - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język rosyjski - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja

 


Język włoski

Język włoski - A1-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A1-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A4-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A4-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A5-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A5-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A6-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A6-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A7-PP – arkusz+odpowiedzi
Język włoski - A7-PR – arkusz+odpowiedzi
Język włoski - A8-PP – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja
Język włoski - A8-PR – arkusz+nagrania+odpowiedzi+transkrypcja