Wybrane wyniki egzaminu maturalnego 2012 w województwie dolnośląskim i opolskim

  


Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2012 r.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2012
- tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 według powiatów
- tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2012 według przedmiotów
- tabela i wykresy przekrojowe
- tabela i wykresy przekrojowe - miasto Wrocław i Opole
- tabela - egzaminy ustne
- wykresy według przedmiotów i typów szkół

Zdawalność egzaminu maturalnego 2012 i średnie wyniki (w pkt %) z przedmiotów obowiązkowych według szkół  w powiatach