Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Klucze punktowania odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się 17 stycznia 2012 r.

 


Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania:

Technikum i szkoła policealna

Zadania 51-70 - wspólne dla wszystkich zawodów

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik pojazdów samochodowych
Technik prac biurowych
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Terapeuta zajęciowy

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz-zbrojarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Kucharz małej gastronomii
Malarz-tapeciarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter konstrukcji budowlanych
Operator obrabiarek skrawających
Opiekun medyczny
Posadzkarz
Rolnik
Rzeźnik-wędliniarz
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz