Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku.

 


Pobierz procedury

 

Załączniki do procedur w formacie .doc: 

 zał. I.1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu
 zał. I.2 Potwierdzenie przyjęcia deklaracji
 zał. I.3 Lista zawodów (technikum/szkoła policealna)
 zał. I.3a Zadania asystenta technicznego
 zał. I.4 Instrukcja pakowania prac egzaminacyjnych w zawodach, w których zdający piszą fragment pracy w języku obcym
 zał. II.1 Informacja dla zdającego egzamin
 zał. II.2 Powołanie szkolnego zespołu nadzorującego
 zał. II.3 Powołanie zastępcy przewodniczącego SZN
 zał. II.4 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych
 zał. II.5 Powołanie zespołów nadzorujących
 zał. II.6 Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych do etapu pisemnego/praktycznego
 zał. II.7 Przykład karty odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu
 zał. II.8 Protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 zał. II.9 Lista zdających etap pisemny egzaminu
 zał. II.10 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu
 zał. II.11 Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 zał. II.12 Wykaz absolwentów
 zał. II.13 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZN/KOE
 zał. II.14a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (ZSZ)
 zał. II.14b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (technikum, szkoła policealna)
 zał. III.1 Powołanie zastępcy kierownika ośrodka egzaminacyjnego
 zał. III.1a Powołanie zespołu nadzorującego etap praktyczny
 zał. III.1b Powołanie zespołu egzaminacyjnego
 zał. III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego
 zał. III.3 Lista zdających etap praktyczny egzaminu
 zał. III.4 Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (ZSZ)
 zał. III.4a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (technikum, szkoła policealna)
 zał. III.4b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego, w którym zadanie egzaminacyjne obejmuje  wykonanie prac na stanowisku wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań (technikum, szkoła policealna)
 zał. III.4c Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego dla zawodu ratownik medyczny (technikum, szkoła policealna)
 zał. III.4d Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna)
 zał. III.4e Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których występuje element w języku obcym
 zał. III.4f Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których są załączane efekty prac
 zał. III.5 Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego w etapie pisemnym/praktycznym
 zał. III.6 Przykład karty obserwacji (ZSZ)
 zał. III.7 Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego
 zał. III.8 Przykład karty oceny (technikum, szkoła policealna)