Gimnazjalne arkusze diagnostyczne

  


Część humanistyczna

Język polski

GH-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

Historia

GH-H1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GH-H8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Część matematyczno - przyrodnicza

Matematyka

GM-M1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-M8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności

 

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P4-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P5-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności
GM-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+wykaz sprawdzanych umiejętności


Część językowa

Język angielski

GA-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GA-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
 

Język francuski

GF-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GF-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

 

Język hiszpański

GE-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GE-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

 

Język niemiecki

GN-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GN-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

 

Język rosyjski

GR-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GR-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja

 

Język włoski

GW-P1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-R1-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-P4-P5-P6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-R4-R5-R6-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-P7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-R7-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-P8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja
GW-R8-115 – arkusz+odpowiedzi+transkrypcja