Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Klucze punktowania odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 


Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania:

Technikum i szkoła policealna

Zadania 51-70 - wspólne dla wszystkich zawodów

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik poligraf
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik spedytor
Technik technologii ceramicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik turystyki wiejskiej
Technik urządzeń audiowizualnych
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług detektywistycznych
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fotograf
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Introligator
Kaletnik
Koszykarz-plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kucharz małej gastronomii
Lakiernik
Malarz-tapeciarz
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Modelarz odlewniczy
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter izolacji budowlanych
Monter kadłubów okrętowych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci komunalnych
Monter systemów rurociągowych
Monter-elektronik
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Murarz
Obuwnik
Ogrodnik
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn leśnych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Opiekun medyczny
Optyk mechanik
Piekarz
Posadzkarz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pszczelarz
Renowator zabytków architektury
Rolnik
Rzeźnik-wędliniarz
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz
Tapicer
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Złotnik-jubiler