Egzamin maturalny

Wyniki pilotażowego egzaminu maturalnego z matematyki, klucz punktowania i schemat oceniania.

 


Przekazujemy informację o wynikach pilotażowego egzaminu maturalnego z matematyki.

 

- wyniki ogólne

- zdawalność i łatwość próbnego egzaminu

- rozkłady punktów

- łatwość zadań

- klucz punktowania i schemat oceniania

 

Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych znajdą szczegółowe wyniki swoich uczniów w serwisie dyrektora szkoły