Wybrane wyniki egzaminu maturalnego 2010 w województwie dolnośląskim i opolskimWyniki egzaminu maturalnego 2010 w województwie dolnośląskim i opolskim

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2010
- tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2010 według powiatów
- mapa

Wyniki egzaminu maturalnego 2010 w wybranych przedmiotach
- tabela i wykresy przekrojowe
- wykresy według przedmiotów i typów szkół
- tabela i wykresy przekrojowe - miasto Wrocław i Opole

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2010 roku