Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja styczniowa 2010 r.

  


Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Część I. Organizacja i przebieg egzaminu

 - wstęp do sprawozdania

Część II. Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

1 - 2. Frekwencja na egzaminie i zdawalność egzaminu

3. Rozkłady wyników punktowych

 - z cz.I etapu pisemnego
 - z cz.II etapu pisemnego
 - z etapu praktycznego

4. Łatwość etapu pisemnego

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5a. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody ZSZ)

6. Łatwość elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym (zawody technikum i szkoły policealnej)

6a. Łatwość etapu praktycznego wg obszarów umiejętności (zawody ZSZ)