Przykłady zadań z arkuszy egzaminacyjnych

  


Wychodząc naprzeciwko prośbom osób zdających eksternistycznie egzaminy z zakresu liceumogólnokształcącego, prezentujemy przykładowe zadania wraz z ich rozwiązaniami, przygotowane przez autorów arkuszy egzaminacyjnych. Warto także przeczytać rady, jak przygotować się do egzaminu z danego przedmiotu, którymi dzielą się doświadczeni nauczyciele-egzaminatorzy.

 

Przedmiot

Wskazówki dla zdających egzamin

Przykładowe zadania egzaminacyjne

Język polski

Wskazówki_polski

Zadania_polski

Język angielski

Wskazówki_angielski

Zadania_angielski

Język niemiecki

Wskazówki_niemiecki

Zadania_niemiecki

Język rosyjski

Wskazówki_rosyjski

Zadania_rosyjski

Historia

Wskazówki_historia

Zadania_historia

Wiedza o społeczeństwie

Wskazówki_wos

Zadania_wos

Podstawy przedsiębiorczości

Wskazówki_przedsiębiorczość

Zadania_przedsiębiorczość

Geografia

Wskazówki_geografia

Zadania_geografia

Chemia

Wskazówki_chemia

Zadania_chemia

Biologia

Wskazówki_biologia

Zadania_biologia

Fizyka

Wskazówki_fizyka

Zadania_fizyka

Matematyka

Wskazówki_matematyka

Zadania_matematyka

Informatyka

 

Zadania_informatyka

ćwiczenie 1

ćwiczenie 2

ćwiczenie 3