Egzamin maturalny

Wyniki pilotażowego egzaminu maturalnego z matematyki

 


Przekazujemy informację o wynikach pilotażowego egzaminu maturalnego z matematyki.

Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych znajdą szczegółowe wyniki swoich uczniów w serwisie dyrektora szkoły

 

- wyniki krajowe

- wyniki okręgowe

- zasady punktowania