Komunikaty


  


Egzamin maturalny 2017

- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2017 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2017 roku + terminarz
- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
- Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
- Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych

 

Egzamin maturalny 2016

- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2016 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2016 roku
- Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
- Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

 

Egzamin maturalny 2015

- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
- Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2015 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2015 roku
- Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

 

Egzamin maturalny 2014

- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
- Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2014 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2014 roku - uzupełnienie
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2014 roku
- Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2014 roku

 

Egzamin maturalny 2013

- Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2013 roku
- Doprecyzowanie komunikatu w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
- Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2013 roku
- Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 roku

 

Egzamin maturalny 2012

- Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych
- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2012 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2012 roku
- Komunikat o olimpiadzie z języka hiszpańskiego w 2011 i 2012 roku
- Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012 roku

 

Egzamin maturalny 2011

- Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2011 roku
- Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2011 roku
- Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2011 roku
- Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych