Egzamin maturalny - styczeń 2003

   Wszystkie pliki w formacie .pdf
 
Przedmiot Data przeprowadzenia egzaminu
j. polski 6 maja
matematyka 7 maja
geografia 12 maja
historia 13 maja
Egzamin maturalny - maj 2003 - JĘZYK POLSKI
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat punktowania
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
Egzamin maturalny - maj 2003 - MATEMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat oceniania
Arkusz I - poziom podstawowy do arkusza pierwszego
Arkusz II - poziom rozszerzony do arkusza drugiego
 
Egzamin maturalny - maj 2003 - GEOGRAFIA
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat oceniania
arkusz I
mapa
do arkusza pierwszego
arkusz II do arkusza drugiego
Egzamin maturalny - maj 2003 - HISTORIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II :
Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza II :
plik PDF
plik PDF
plik PDF
arkusz III :
Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza III :
plik PDF
plik PDF
plik PDF