Egzamin maturalny - maj 2003

  


Pliki zamieszczone są w formacie PDF. Nagrania tekstów z języków obcych rozpakowują się do plików w formacie mp3.

 

 

Przedmiot Data przeprowadzenia egzaminu
j. polski 7 stycznia
matematyka 8 stycznia
j. obce 9 stycznia
geografia 10 stycznia
historia 13 stycznia
fizyka z astronomią 13 stycznia
biologia 14 stycznia
wiedza o społeczeństwie 14 stycznia
informatyka 15 stycznia
historia sztuki 15 stycznia
chemia 16 stycznia


Egzamin maturalny - styczeń 2003 - JĘZYK POLSKI
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - MATEMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
I - poziom podstawowy
do arkusza I
II - poziom rozszerzony
do arkusza II
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - JĘZYKI OBCE
 
Język angielski
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I
nagrania tekstów
do arkusza I (z transkrypcją tekstów)
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
arkusz IV
nagrania tekstów
do arkusza IV (z transkrypcją tekstów)
arkusz V do arkusza V
arkusz VI do arkusza VI
 
Język niemiecki
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I
nagrania tekstów
do arkusza I (z transkrypcją tekstów)
arkusz II - plik do arkusza II - plik
arkusz III - plik do arkusza III - plik
arkusz IV - plik
nagrania tekstów
do arkusza IV (z transkrypcją tekstów)
arkusz V - plik do arkusza V - plik
arkusz VI - plik do arkusza VI - plik
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - GEOGRAFIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I
mapa
do arkusza I
arkusz II do arkusza II
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - HISTORIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II - ( w PDF ):
Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza II - ( w PDF ):
plik PDF
plik PDF
plik PDF
arkusz III - ( w PDF ):
Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza III - ( w PDF ):
plik PDF
plik PDF
plik PDF
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I
karta wzorów
do arkusza I
arkusz II do arkusza II
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - BIOLOGIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - INFORMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II
dane do arkusza II (plik SFX)
do arkusza II
pliki wynikowe (plik SFX)
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - HISTORIA SZTUKI
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
Egzamin maturalny - styczeń 2003 - CHEMIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I
karty stałych chemicznych
do arkusza I
arkusz II do arkusza II