Egzamin maturalny - sesja wiosenna 2005

  


Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

 
Przedmioty

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusz klucze odpowiedzi, schematy oceniania Arkusz klucze odpowiedzi, schematy oceniania Arkusz klucze odpowiedzi, schematy oceniania

4 maja 2005

Język słowacki Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język hiszpański Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język białoruski Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   
Język litewski Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   
Język ukraiński Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   
Język kaszubski     Arkusz I   Arkusz II  

5 maja 2005

Język polski Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz dyslektycy błędy
Język polski dla osób
niesłyszą-
cych
Arkusz I

pobierz

       

6 maja 2005

Język angielski Arkusz I

transkry-pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język angielski
dla osób
niesłyszą-
cych
Arkusz I pobierz        

Język angielski w klasach dwujęzycznych
Arkusz I transkrypcja (pobierz- odp.) Arkusz II (pobierz- odp.)

9 maja 2005

Matematyka Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   

10 maja 2005

Język łaciński i kultura antyczna     Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

Wiedza o tańcu

Arkusz I

pobierz

       

11 maja 2005

Język
szwedzki

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język
portugalski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III pobierz
Informatyka     Arkusz I

pobierz

Arkusz II

Dane

pobierz

12 maja 2005

Historia Arkusz I

plik ZIP

pobierz

Arkusz II

pobierz

   
Historia
dla
niesłyszą-
cych


Arkusz I

pobierz

       

13 maja 2005

Biologia Arkusz I pobierz Arkusz II

pobierz

   

16 maja 2005

Geografia

Arkusz I

mapa

zał.A1

pobierz

Arkusz II

zał.A2

pobierz

   

17 maja 2005

Język niemiecki

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcjapobierz

Arkusz III

pobierz

18 maja 2005

Fizyka i astronomia

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   

19 maja 2005

Wiedza o
społeczeń-stwie

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   

Wiedza o
społeczeń-stwie dla
niesłyszą-
cych

Arkusz I

         

20 maja 2005

Chemia

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   

23 maja 2005

Historia
sztuki

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

   

24 maja 2005

Język francuski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III pobierz
Język francuski w klasach dwujęzycznych
Arkusz I transkrypcja (pobierz-odp.) Arkusz II (pobierz-odp.)

25 maja 2005

Język rosyjski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III pobierz

30 maja 2005

Historia
muzyki


Arkusz I

źródła
nagrań

pobierz Arkusz II

źródła
nagrań


nuty

pobierz

   

31 maja 2005

Język
włoski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz


Arkusz II

transkry-pcja

pobierz

Arkusz III pobierz