Egzamin maturalny - maj 2007 rok

  Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

 

 

 Data

 

 Przedmiot

 

 Arkusze

 


Przykład rozwiązania
  4
maja
Język polski Arkusz  - poziom podstawowy
Arkusz
  - poziom rozszerzony
  arkusz (pp)
 
arkusz
(pr)

Język polski dla
niesłyszących

Arkusz  - poziom podstawowy  
 7 maja Język angielski
Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
 arkusz (pp)
 
arkusz (pr cz.1)
 
arkusz
(pr cz.2)
Język angielski
dla niesłyszących
Arkusz dla niesłyszących model odpowiedzi       
Język angielski
dla klas dwujęzycznych 
Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz cz. 2
 cz.1 - model odp.
 cz.2 - model odp.
 8
maja
Wiedza o
społeczeństwie
Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
Wiedza o
społeczeństwie
dla niesłyszących
Arkusz dla niesłyszacych arkusz
Historia sztuki Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 9
maja
Język niemiecki
Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2) 
Język niemiecki
dla niesłyszących
Arkusz dla niesłyszących model odpowiedzi
Język niemiecki
dla klas
dwujęzycznych
Arkusz cz.1  + transkrypcja
Arkusz cz.2
cz.1 model odp.
cz.2 model odp.
 
Język włoski Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)
 10
maja
Geografia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
mapa
arkusz (pp)
arkusz
(pr) 
Historia muzyki

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
przykłady nutowe

arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 11
maja
Biologia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 14
maja
Matematyka Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
Wiedza o tańcu Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 15
maja
Język rosyjski Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)
Język hiszpański Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)
Język hiszpański
dla klas
dwujęzycznych

Arkusz cz.1 + transkrypcja   
Arkusz cz.2

cz.1 model odp.
cz.2 model odp.
 16
maja
Chemia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony 
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 17
maja
Historia  Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
Historia
dla niesłyszących
Arkusz - dla niesłyszących arkusz (pp) 
 18
maja
Fizyka i astronomia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz
(pr)
 21
maja
Język francuski Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 +  transkrypcja
arkusz (PP)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)
Język francuski
dla klas
dwujęzycznych
Arkusz cz.1  + transkrypcja
Arkusz cz.2
 

arkusz cz.1  
arkusz cz.2

Język łaciński
i kultura antyczna
Arkusz - poziom rozszerzony arkusz (pr)
 22
maja
Informatyka Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + dane
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2) + wyniki
 23
maja
Język białoruski Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
 
Język litewski Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
 
Język kaszubski Arkusz - poziom rozszerzony model odpowiedzi
Język ukraiński Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony