Egzamin maturalny - maj 2008 rok

  


Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Data      

 

Przedmiot  

 

Arkusze  

 


Przykład
rozwiązania
 

 

5
maja
Język polski

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pp)
arkusz (pr)

Język polski dla
niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy

arkusz (pp)

 

6
maja

Język angielski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)

Język angielski
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz
- poziom rozszerzony cz.2

model odpowiedzi (pp)
model odpowiedzi (r1)
model odpowiedzi
(r2)

Język angielski
dla klas dwujęzycznych

Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz
cz.2

cz.1 - model odp.
cz.2 - model odp.

 

7
maja

Wiedza
o społeczeństwie

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pp)
arkusz (pr)

Wiedza
o społeczeństwie
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy

arkusz (pp)

 

8
maja

Język niemiecki

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)

Język niemiecki
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy

model odpowiedzi (pp)

Język niemiecki
dla klas dwujęzycznych

Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz
cz.2

cz.1 - model odp.
cz.2 - model odp.

Język włoski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz
(pr cz.2)

 

9
maja

Geografia

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
Mapa

arkusz (pp)
arkusz (pr)

Język łaciński
i kultura antyczna

Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pr)

 

12
maja

Biologia

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pp)
arkusz (pr)

 

13
maja
Historia

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pp)
arkusz (pr)

Historia
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy

arkusz (pp)

Wiedza o tańcu

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony

arkusz (pp)
arkusz (pr)

 

14
maja

Matematyka

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  

arkusz (pp)
arkusz

(pr)  

 

15
maja

Fizyka i astronomia

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  

arkusz (pp)
arkusz

(pr)  

Historia sztuki

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  

arkusz (pp)
arkusz

(pr)  

 

16
maja

Chemia

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  

arkusz (pp)
arkusz

(pr)  

Historia muzyki

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony
Nuty
- poziom rozszerzony  

arkusz (pp)
arkusz

(pr)  

 

19
maja

Jezyk rosyjski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz

(pr cz.2)  

 

20
maja
Jezyk francuski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz

(pr cz.2)  
Jezyk francuski
dla klas dwujęzycznych

Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz
cz.2  

Arkusz cz.1
Arkusz

cz.2  
Jezyk hiszpański

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz

(pr cz.2)  
Jezyk hiszpański
dla klas dwujęzycznych

Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz
cz.2  

cz.1 - model odp.
cz.2 - model odp

 

21
maja
Jezyk białoruski

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  


Jezyk litewski

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  


Jezyk kaszubski

Arkusz

- poziom rozszerzony  

Jezyk ukraiński

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz
- poziom rozszerzony  

 
Informatyka

Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + dane

arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
+
wyniki