Informatory dla techników i szkół policealnych

  


Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach omawiają zagadnienia związane:

  • ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
  • z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
  • z organizacją i przebiegiem egzaminu.

Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

 

 L.p.  Nazwa zawodu
1. Asystent operatora dźwięku 313[06]
2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02]
3. Asystentka stomatologiczna 322[01]
4. Dietetyk 321[11] + errata
5. Florysta 
6. Fototechnik 313[01]
7. Higienistka stomatologiczna 322[03] + errata
8. Kelner 512[01] + errata
9. Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 311[01]
10. Kucharz 512[02]
11. Opiekunka dziecięca 513[01]
12.  Opiekun medyczny
13. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04]
14. Opiekun osoby starszej 346[05]
15. Opiekunka środowiskowa 346[03]
16. Ortoptystka 322[05]
17. Protetyk słuchu 322[17] + errata
18. Ratownik medyczny 322[06]
19. Technik administracji  343[01] + errata
20. Technik agrobiznesu 341[01] + errata + errata2
21. Technik analityk 311[02]
22. Technik architektury krajobrazu 321[07]
23. Technik archiwista 348[02]
24. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46]
25. Technik awionik 314[06]
26. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01]
27. Technik budownictwa 311[04]
28. Technik budownictwa okrętowego 311[05]
29. Technik budownictwa wodnego 311[49] + errata
30. Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51]
31. Technik dentystyczny 322[09] + errata
32. Technik drogownictwa 311[45]
33. Technik dźwięku 313[08]
34. Technik dróg i mostów kolejowych 311[06]
35. Technik ekonomista 341[02]
36. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]
37. Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311[47]
38. Technik elektronik 311[07]
39. Technik elektroniki medycznej 322[18]
40. Technik elektroradiolog 322[19]
41. Technik elektryk 311[08]
42. Technik energetyk 311[54]
43. Technik farmaceutyczny 322[10] + errata
44. Technik garbarz 311[09]
45. Technik geodeta 311[10]
46. Technik geofizyk 311[11]
47. Technik geolog 311[12]
48. Technik górnictwa odkrywkowego 311[13]
49. Technik górnictwa otworowego 311[14]
50. Technik górnictwa podziemnego 311[15]
51. Technik handlowiec 341[03] + errata + errata2
52. Technik hodowca koni 321[01]
53. Technik hotelarstwa 341[04]
54. Technik hutnik 311[16]
55. Technik hydrolog 311[17]
56. Technik informacji naukowej 348[03]
57. Technik informatyk 312[01]
58. Technik instrumentów muzycznych 311[18]
59. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]
60. Technik księgarstwa 522[02]
61. Technik leśnik 321[02]
62. Technik logistyk 342[04]
63. Technik masażysta 322[12] + errata
64. Technik mechanik 311[20]
65. Technik mechanik lotniczy 314[05]
66. Technik mechanik okrętowy 314[03]
67. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22]
68. Technik mechatronik 311[50]
69.  Technik meteorolog 311[23]
70. Technik nawigator morski 314[01]
71. Technik obsługi turystycznej 341[05] + errata + errata2
72. Technik obuwnik 311[25]
73. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]
74. Technik ochrony środowiska 311[24]
75. Technik odlewnik 311[26]
76. Technik ogrodnik 321[03]
77. Technik optyk 322[16]
78. Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] + errata
79. Technik organizacji reklamy  342[01] + errata
80. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] + errata
81. Technik ortopeda 322[13]
82. Technik papiernictwa 311[27]
83.  Technik pojazdów samochodowych
84. Technik poligraf 311[28]
85. Technik pożarnictwa 315[02]
86.  Technik prac biurowych 419[01] + errata
87.  Technik przetwórstwa mleczarskiego 321[12]
88. Technik pszczelarz 321[04]
89. Technik rachunkowości 412[01] 
90. Technik realizacji dźwięku 313[09] + errata
91. Technik rolnik 321[05]
92. Technik rybactwa śródlądowego 321[06]
93.  Technik rybołówstwa morskiego 314[04]
94. Technik spedytor 342[02]
95. Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 347[10]
96. Technik technologii ceramicznej 311[30]
97. Technik technologii chemicznej 311[31] + errata
98. Technik technologii drewna 311[32]
99. Technik technologii odzieży 311[34]
100. Technik technologii szkła 311[33]
101. Technik technologii wyrobów skórzanych 311[35]
102. Technik technologii żywności 321[09]
103. Technik teleinformatyk 312[02]
104. Technik telekomunikacji 311[37]
105. Technik transportu kolejowego 311[38]
106. Technik transportu drogowego 342[05]
107. Technik turystyki wiejskiej 341[08]
108. Technik urządzeń audiowizualnych 313[04]
109. Technik urządzeń sanitarnych 311[39]
110. Technik usług fryzjerskich 514[02]
111. Technik usług kosmetycznych 514[03]
112. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] + errata
113. Technik usług pocztowych i finansowych 421[01] + errata
114. Technik weterynarii 322[14] + errata
115. Technik wiertnik 311[40]
116. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[42]
117. Technik włókiennik 311[41]
118. Technik żeglugi śródlądowej 314[02]
119. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]
120. Terapeuta zajęciowy 322[15] + errata
121. Technik tyfloinformatyk
122. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej