Informatory dla zasadniczej szkoły zawodowej

  


 

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach omawiają zagadnienia związane:

  • ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
  • z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
  • z organizacją i przebiegiem egzaminu.  

Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

Informacja w sprawie erraty do informatorów i "uprawnień do kierowania ciągnikem"  

 

 L.p.

 Nazwa zawodu

 1.

Betoniarz-zbrojarz 712[01]
 2. Blacharz 721[01]
 3. Blacharz izolacji przemysłowych 721[05]
 4. Blacharz samochodowy 721[03]
 5. Cieśla 712[02]
 6. Cukiernik 741[01] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 7. Dekarz 713[01]
 8. Drukarz /aktualny symbol cyfrowy 825[01]/
 9. Elektromechanik 724[05] z naniesioną erratą w dniu 15.02.2005 r.
 10. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
 11. Elektryk 724[01]
 12. Fotograf 313[05]
 13. Fryzjer 514[01]
 14. Garbarz skór 744[03]
 15. Górnik eksploatacji otworowej 811[01]
 16. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02]
 17. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 711[03]
 18. Introligator 734[02]
 19. Kaletnik 744[01]
 20. Kamieniarz 711[04]
 21. Kominiarz 714[02]
 22. Koszykarz-plecionkarz 742[02]

 23.

Kowal 722[04]

 24.

Krawiec 743[01]

 25.

Kucharz małej gastronomii 512[05]

 26.

Kuśnierz 743[02]

 27.

Lakiernik 714[03]
 28. Malarz-tapeciarz 714[01]
 29. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01]
 30. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 712[09]
 31. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
 32. Mechanik precyzyjny 731[03]
 33. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02]
 34. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03]
 35. Modelarz odlewniczy 722[01]
 36. Monter-elektronik /aktualny symbol cyfrowy 725[01]/
 37. Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 723[[05]
 38. Monter budownictwa wodnego 712[03]
 39. Monter instalacji gazowych 713[07]
 40. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] z naniesioną erratą w dniu 16.02.2005 r.
 41. Monter instrumentów muzycznych 731[02] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 42. Monter izolacji budowlanych 713[08] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 43. Monter izolacji przemysłowych 713[09]
 44. Monter kadłubów okrętowych 721[02]
 45. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 46. Monter - mechatronik 725[03]
 47. Monter nawierzchni kolejowej 712[05]
 48. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych /aktualny symbol cyfrowy 725[02]/
 49. Monter sieci komunalnych 713[03]
 50. Monter systemów rurociągowych 713[04]
 51. Murarz 712[06]
 52. Obuwnik 744[02]
 53. Ogrodnik /aktualny symbol cyfrowy 621[01]/
 54. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01]
 55. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 823[01]
 56. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812[02]
 57. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812[03]
 58. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[01]
 59. Operator maszyn leśnych /aktualny symbol cyfrowy 833[02]/
 60. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 826[01]
 61. Operator obrabiarek skrawających 722[02]
 62. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] 
 63. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 815[01]
 64. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 813[02]
 65. Optyk-mechanik 731[04] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 66. Piekarz 741[02] z naniesioną erratą w dniu 12.01.2005 r.
 67. Posadzkarz 713[05]
 68. Pszczelarz 612[01]
 69. Renowator zabytków architektury 712 [07]
 70. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 743[04] z naniesioną erratą w dniu 13.01.05 r.
 71. Rolnik 613[01] z naniesioną erratą w dniu 13.01.2005 r.
 72. Rybak śródlądowy 615[01]
 73. Rzeźnik-wędliniarz 741[03]
 74. Sprzedawca 522[01] + errata
 75. Stolarz 742[01]
 76. Ślusarz 722[03]
 77. Tapicer 743[03]
 78. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
 79. Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 811[08]
 80. Zdun 712[08]
 81. Zegarmistrz 731[05]
 82. Złotnik-jubiler 731[06]
 83. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01]