Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 w sesji poprawkowej (sierpniowej) i po uwzględnieniu tej sesji.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla nauczycieli - nowa formuła egzaminu maturalnego 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji sierpień-październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Nowe deklaracje maturalne i procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin zawodowy.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikaty Dyrektora CKE o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2014/2015