Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Konferencje  dla dyrektorów  ponadgimnazjalnych szkół  zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  szkolenie dotyczące organizacji nowego egzaminu w zawodzie w sesji sierpień - październik 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zgłoszenia uczniów/słuchaczy szkół w zakresie kwalifikacji, w których egzamin został zaplanowany w szkole/placówce w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2014 w województwie dolnośląskim i opolskim